Tjänster

Projektutveckling

Vi utvecklar alla typer av samhällsnyttiga fastigheter. Bostäder, kommersiella lokaler och samhällsfastigheter. Vårt ansvar sträcker sig genom hela processen – från markförvärv till inflyttning. Projektutveckling kan ske med partners eller helt i egen regi; samarbetsformerna är många. Allt från att hjälpa en markägare att värdeutveckla sin mark eller en kommun att planera en förskola, till att bygga ett bostadsområde i egen regi. Vi är alltid öppna inför nya projektidéer. Vår gedigna erfarenhet av samtliga processer i projektutveckling ger oss möjlighet att snabbt värdera ett projekt.