Chalmers Golfklubb

Vid Chalmers Golfklubb, mellan Landvetter Centrum och Härryda tätort, planerar vi tillsammans med golfklubben ett nytt bostadsområde med ca 150 bostäder i flerbostadshus. Här kommer vi erbjuda fina bostäder i en härlig miljö, mitt i naturen och samtidigt nära kommunikationer och service.

Härryda kommun lämnade ett positivt planbesked under våren 2023 och detaljplanearbetet bedöms starta senast 2025.