Samhällsutveckling med omtanke

I nära samarbete med kunder och samarbetspartners, utvecklar och förvärvar Kålltorps Projektutveckling mark och fastigheter inom Göteborgsregionen. Att samverka med oss är alltid tryggt, trovärdigt och affärsmässigt stabilt.

Tjänster

Vi utvecklar alla typer av fastigheter som samhället har nytta av. Bostäder, kommersiella lokaler och samhällsfastigheter. Vårt ansvar sträcker sig genom hela processen från markförvärv till inflyttning.

Läs mer

Projekt

Vårt främsta fokus ligger på projektutveckling av bostäder och kommersiella lokaler i göteborgsregionen. I dagsläget har vi i byggrättsportföljen ca 1000 bostäder och ca 50 000 kvm kommersiella lokaler.

Läs mer