På platsen för den gamla sanatoriebyggnaden planeras nu en byggnation för cirka 100 bostäder. Området är vackert beläget med utsikt över Storåns mäktiga dalgång. Sanatorieparken med sin tidstypiska naturmiljö omges av vackra omgivningar med kulturhistoriska värden. Dessa värden kommer att tas tillvara i den pågående utvecklingen av platsen.

För närvarande pågår arbetet med att utforma detaljplanen. De planerade bostäderna inkluderar villor, radhus och lägenheter i form av bostadsrätter.
Detaljplanen beräknas vara klar för antagande under 2025.

Kålltorps Projektutveckling är inte själva ägare av fastigheten men företräder ägarna som exploatör av fastigheten.

Mer information om projektet finns på Härryda kommuns hemsida.