Bråta Backar

I Haga By, strax norr om Mölnlycke centrum, planeras ett attraktivt boende i nära anslutning till naturen, vackra Wendelsbergsparken och centrala Mölnlycke. Området har goda kommunikationer, med närhet till kollektivtrafik och annan service. Projektet omfattar cirka 600 bostäder och Kålltorp Projektutvecklings del av projektet innehåller ca 400 bostäder. Dessa utvecklas tillsammans med Development Partner i ett gemensamt projektbolag. Under hösten 2019 förvärvade HSB ca 200 bostadsbyggrätter av projektbolaget.
Detaljplanen genomförs i ett konsortium där även Tornstaden och Bråta Ängar AB ingår.
Beräknad byggstart 2025

För mer information om projektet, kontakta oss eller gå in på Härryda kommuns hemsida.

Kontaktperson:
Pär Falk
0707 – 23 97 54