Bråtared By

Efter att ha fått ett positivt planbesked från Härryda kommun planeras just nu i trivsamma Bråtared, ett nytt bostadsområde i nordvästra Rävlanda.
Visionen är att skapa familjevänliga flerbostadshus i ett småskaligt och naturnära område.
På gångavstånd till samhällets centrum, blir det attraktiva läget ett kollektivtrafiknära kvarter. Via Rävlandas järnvägsförbindelser och busskommunikationer nås Göteborg såväl som Borås, Bollebygd och andra närliggande orter.
I och med platsens förutsättningar har utvecklingsområdet delats upp i en nordlig del, som är belägen på en skogbeklädd höjd, och en sydlig del belägen nere på flacken i direkt anslutning till Bråtaredsvallen.
Södra delen omfattar småskaliga tvåvåningshus med uteplatser, trädgårdar, separata lägenhetsförråd och parkering. I mitten av kvarteret anläggs en gemensam grönyta för lek.
På den norra delen planeras tre huskroppar med gemensamma loftgångar som leder till naturparken på den högre belägna delen.
Gemensamt för husen som är byggda i ett modernt uttryck, är fasaderna i trä och stora fönster. Bostäder i markplan får sin egen uteplats och trädgård.
I närheten av området ligger Rammsjön med kommunal badplats, stora strövområden i skog och mark samt annat lokalt föreningsliv såsom friluftsförening, orientering- och fotbollsklubbar.
Enligt planbesked från kommunen påbörjas detaljplanarbetet 2024–2025.
En byggnation kan påbörjas ca 3 år efter planstart.

Kontaktperson:
Krister Johansson
0728 – 55 63 00