Kontakt

Vill du komma i kontakt med oss på Kålltorps Projektutveckling?
Hör av dig till: fornamn.efternamn@kalltorpsprojektutveckling.se

Adress

Kålltorps Projektutveckling AB
Marieholmsgatan 134 C
415 02 Göteborg

Krister Johansson

VD

0728 – 55 63 00

Pär Falk

Projektutvecklingschef

0707 – 23 97 54

Martin Johansson

Ägare / Projektutvecklare

0733 – 47 27 41