Landevi Park

Under våren 2020 utlyste Härryda Kommun en anbudstävling för en centralt belägen fastighet i Landvetter, med byggrätt för ca 30–40 lägenheter. Kålltorps Projektutveckling tilldelades marken under sommaren och tog i tätt samarbete med Kaminsky Arkitektur och Härryda kommun fram en bygglovshandling som lämnades in under hösten. I november 2020 säljstartades BRF Landevi Park – ”Funktion och design möter park och grönska”– och redan i april 2021 var de 30 lägenheterna slutsålda. Byggstart, med vår totalentreprenör Kålltorps Bygg, skedde i maj och i månadsskiftet juni/juli 2022, flyttade våra kunder in.

Bostadshuset innehåller 30 lägenheter fördelade på 6 st 1 rok, 9 st 2 rok, 12 st  3 rok samt 3 st 4 rok. Uppvärmning sker via en centralt placerad bergvärmeanläggning och med solceller på taket hålls driftskostnaderna på en låg nivå. Den geometriskt enkla formen gör byggnaden effektiv ur både energi- och produktionshänseende. Utvändigt smyckas huset av en mjuk träfasad, plåtinklädda utrymningstrappor och en omsorgsfullt utformad fristående hiss.

Kontaktperson:
Pär Falk
0707 – 23 97 54