Lindome Station

Med positivt planbesked från Mölndals kommun avser vi utveckla området kring Lindome pendelstation; ett attraktivt läge med direkt närhet till goda kommunikationer mot Göteborg och Kungsbacka.
Visionen är att omvandla Lindome till en framtida hållbar småstad; en plats där människor lever ett gott liv och har närhet till kommunikationsmöjligheter. I planerna ingår att bygga 180–230 bostäder i flerbostadshus – hyresrätter och bostadsrätter. Lokaler och parkeringar med mer stadsmässig karaktär blandas upp med strategisk förtätning.

För mer information om projektet, kontakta oss.

Kontaktperson:
Krister Johansson
0728 – 55 63 00