Om oss

För oss är det viktigt att skynda långsamt. Vi prioriterar kvalitet och stabilitet framför kvantitet. Det ska bli bra och hålla länge, svårare än så är det faktiskt inte.

Krister Johansson, VD

Efter många framgångsrika år, med främst Kålltorps Bygg och Kålltorps Plåt, tog Kålltorpsgruppen 2020 nästa steg och startade Kålltorps Projektutveckling. Företaget har sitt fokus på projektutveckling av bostäder och kommersiella lokaler i göteborgsregionen. I dagsläget innehåller byggrättsportföljen ca 1000 bostäder och ca 50 000 kvm kommersiella lokaler.

Projektutvecklingen sker i nära samarbete med Kålltorps Bygg och med stöd i Kålltorpsgruppens finansiella styrka.

Söker du samarbete i markutveckling, har en projektidé eller mark att sälja? Slå en signal eller skicka ett mejl!