Mölnlyckes Haga

I Haga By, strax norr om Mölnlycke centrum, planeras ett attraktivt boende i nära anslutning till naturen, vackra Wendelsbergsparken och centrala Mölnlycke. Området har goda kommunikationer, med närhet till kollektivtrafik och annan service. Projektet omfattar cirka 600 bostäder och Kålltorp Projektutvecklings del av projektet innehåller ca 400 bostäder. Dessa utvecklas tillsammans med Development Partner i ett gemensamt projektbolag. Under hösten 2019 förvärvade HSB ca 200 bostadsbyggrätter av projektbolaget.
Detaljplanen genomförs i ett konsortium där även Tornstaden och Bråta Ängar AB ingår.

Vill du ha mer information om projektet, gå in på Mölnlyckes Haga:s hemsida eller kontakta oss!

molnlyckeshaga.se

Kontaktperson:
Pär Falk
0707 – 23 97 54