Projekt

Landvetter Travel Park

I samklang med naturen och i närhet till flyget planeras just nu Landvetter Travel Park. En hub med hotell, långtidsparkering och fullskalig bilservice. Följ med på vår resa och se en ny stadsdel växa fram för människor, kompetens och affärer på väg ut i världen.
Vill du ha mer information om projektet, gå in på Landvetter Travel Park:s hemsida eller kontakta oss!

landvettertravelpark.se

Kontaktperson:
Krister Johansson
0728 – 55 63 00

Bråta Backar

I Haga By, strax norr om Mölnlycke centrum, planeras ett attraktivt boende i nära anslutning till naturen, vackra Wendelsbergsparken och centrala Mölnlycke. Området har goda kommunikationer, med närhet till kollektivtrafik och annan service. Projektet omfattar cirka 600 bostäder och Kålltorp Projektutvecklings del av projektet innehåller ca 400 bostäder. Dessa utvecklas tillsammans med Development Partner i ett gemensamt projektbolag. Under hösten 2019 förvärvade HSB ca 200 bostadsbyggrätter av projektbolaget.
Detaljplanen genomförs i ett konsortium där även Tornstaden och Bråta Ängar AB ingår.

Vill du ha mer information om projektet, kontakta oss!

Kontaktperson:
Pär Falk
0707 – 23 97 54

Landevi Park

Landevi Park är bostadsrättföreningen där funktion och design möter park och grönska.
I centrala Landvetter, strax väster om Landevi idrottsplats, står snart flerbostadshuset klart; tre våningar med tio lägenheter per plan. Det optimalt planerade huset kännetecknas av fasader i trä och har ritats med fokus på hållbarhet och långsiktighet. Interiört präglas bostäderna av ett modernt formspråk med generös standard och materialval av hög kvalitet såsom ljusa trägolv i ek, fönsterbrädor i kalksten och kök från Marbodal.
Lägenheterna har generösa balkonger eller altaner med utsikt över ett grönskande parkområde mot sydväst. På den gemensamma gården finns komplementbyggnader, cykelparkeringar och uteplatser.
Området Landvetter Centrum är mycket attraktivt och erbjuder det mesta man kan behöva; skolor, butiker, idrottsplatser såväl som kommunikationer till Landvetter flygplats och Göteborg.
Samtliga lägenheter är slutsålda med planerad inflyttning till sommaren 2022.

landevipark.se

Kontaktperson:
Pär Falk
0707 – 23 97 54

Bråtared By

Efter att ha fått ett positivt planbesked från Härryda kommun planeras just nu i trivsamma Bråtared, ett nytt bostadsområde i nordvästra Rävlanda.
Visionen är att skapa familjevänliga flerbostadshus i ett småskaligt och naturnära område.
På gångavstånd till samhällets centrum, blir det attraktiva läget ett kollektivtrafiknära kvarter. Via Rävlandas järnvägsförbindelser och busskommunikationer nås Göteborg såväl som Borås, Bollebygd och andra närliggande orter.
I och med platsens geologiska karaktär och förutsättningar har utvecklingsområdet delats upp i en nordlig del, som är belägen på en skogbeklädd höjd, och en sydlig del belägen nere på flacken i direkt anslutning till Bråtaredsvallen.
Södra delen omfattar småskaliga tvåvåningshus med uteplatser, trädgårdar, separata lägenhetsförråd och parkering. I mitten av kvarteret anläggs en gemensam grönyta för lek.
På den norra delen planeras tre huskroppar med gemensamma loftgångar som leder till naturparken på den högre belägna delen.
Gemensamt för husen som är byggda i ett modernt uttryck, är fasaderna i trä och stora fönster. Bostäder i markplan får sin egen uteplats och trädgård.
I närheten av området ligger Rammsjön med kommunal badplats, stora strövområden i skog och mark samt annat lokalt föreningsliv såsom friluftsförening, orientering- och fotbollsklubbar.
Enligt planbesked från kommunen påbörjas detaljplanarbetet 2024–2025.
En byggnation kan påbörjas ca 3 år efter planstart.

Kontaktperson:
Krister Johansson
0728 – 55 63 00

Lindome Station

Med positivt planbesked från Mölndals kommun avser vi utveckla området kring Lindome pendelstation; ett attraktivt läge med direkt närhet till goda kommunikationer mot Göteborg och Kungsbacka.
Visionen är att förflytta Lindome från stationssamhälle till framtidens hållbara småstad; en plats där människor lever ett gott liv och har närhet till kommunikationsmöjligheter.
I planerna ingår att bygga 180–230 bostäder i flerbostadshus – hyresrätter och bostadsrätter. Lokaler och parkeringar med mer stadsmässig karaktär blandas upp med strategisk förtätning.

För mer information om projektet, kontakta oss.

Kontaktperson:
Krister Johansson
0728 – 55 63 00